Pilgrimsleden GötaÄlv

En tur genom historien

Pilgrimer på väg till och från Santiago de Compostela och andra vallfartsorter på kontinenten, Trondheim / Nidaros, Skara och Vadstena passerade Lödöse.  Från Lödöse vandrade pilgrimer till Nidaros via Edsleskog i Dalsland med S:t Nicolai källa.

Medeltida pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring fanns på medeltiden i Europa och i Norden. De stora vallfarts­målen var Jerusalem och den heliga gravens kyrka, aposteln Petrus grav i Rom, aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela. I Norden var Vadstena och Olof den Heliges grav i Nidaros (Trondheim) de viktigaste målen.

Under medeltiden växte pilgrimsrörelsen sig allt starkare i Europa. På 700-talet blev den en drivande motor i den ekonomiska utvecklingen genom sitt behov av infra­struktur. Detta behov resulterade i utbygg­nad av vägar, broar, härbärgen, kyrkor och kloster.

Med pilgrimsrörelsen blev Norden en del av den Europeiska gemenskapen. Miljoner och åter miljoner människor var ständigt på väg och man har beräknat att åren 1150-1450 deltog mellan 20 och 50 procent av Europas vuxna befolkning i pilgrimsvand­ringar. På 1540-talet förbjöd kung Gustav Vasa pilgrimsvandring i Sverige.

Dagens pilgrimsvandring

Att pilgrimsvandra har åter blivit modernt och det finns många gamla pilgrimsleder i Sverige, som “återupptäckts” och som nu vandras av den nya tidens pilgrimer. Man har i Sverige inventerat och märkt ut flera av de medeltida lederna men även nya leder har kommit till. Pilgrimstanken har återfötts ur dagens rastlösa människas behov av inre ro och stillhet.

Varför pilgrimsvandring?

Skälen till att ge sig ut på en pilgrims­vandring är många, man behöver inte vara religiös eller en andlig sökare. Hos många finns en längtan att få ta en paus från vardagen, att få koppla bort huvudet och använda kroppen. En del går sig ur kriser, andra letar efter äventyret. Många längtar efter en genomtrött kropp och fötter som fått arbeta.

En pilgrimsvandring kan samtidigt vara ett sätt att bejaka sin längtan efter det andliga. Många människor upplever idag en inre tomhet och vill hitta fram till något som kan minska den tomheten. Pilgrimsvand­ring är ett sätt att i den yttre resan även göra en inre resa där man söker sig själv och de goda värdena i livet. Som en del i vandringen och hjälp i sökandet används bön, meditation, tystnad och delandet.

Pilgrimsvandring är därför ekumenisk och öppen för alla som är sökare och längtar efter en andlig gemenskap, Ja, för alla som på något sätt söker djup och mening med sitt liv eller för dem som vill vara i naturen, använda sin kropp och uppleva något tillsammans med andra människor.

Knutpunkten Lödöse

På medeltiden var Lödöse en av Sveriges största städer och en knutpunkt för många pil­grimer. Det förstår vi bland annat av alla pilgrimsmärken som har hittats i Lödösejorden och som kan beskådas på Lödöse museum.

Pilgrimer på väg till och från Santiago de Compostela och andra platser i Europa, Trondheim / Nidaros, Skara och Vadstena passerade Lödöse. Från Lödöse vandrade man till Nidaros via Edsle­skog i Dalsland.

Om Lödöse använde påven Nikolaus III i ett brev 1279 uttrycket portus Scarensis, Skara­stiftets hamn. Peterspenningen som samlades in av kyrkorna i Sverige skickades via Lödöse till Rom. 1473 flyttades den inter­nationella handeln från Lödöse till Nya Lödöse, en föregångare till Göteborg. När dagens leder Göteborg-Lödöse-Skara / Vänersborg sattes i stånd handlade det om att återskapa de gamla lederna och att lyfta fram kunskapen om den medeltida historien. För karta och mer information besök  Pilgrimsleden GötaÄlv 

Vandringsled mellan Lödöse och Mosebacke : Pilgrimsleden GötaÄlv